Wracam Na Rynek!
Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Cel projektu:

Celem projektu była poprawa zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy osób zwolnionych do 6 miesięcy (z przyczyn pracodawcy) i/lub osób w trakcie zwolnienia i/lub osób zagrożonych zwolnieniem do 04.2014r.

Uczestnicy projektu:

Projekt „Wracam Na Rynek!” objął swoim wsparciem 40 osób powyżej 18 roku życia (23 kobiety i 17 mężczyzn) zamieszkujących i/lub uczących się na terenie powiatów: chrzanowskiego, wadowickiego i oświęcimskiego:

 • zwolnionych z przyczyn zakładu pracy;
 • przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne do 6 miesięcy od dnia utraty pracy;
 • przewidzianych do zwolnienia;
 • osób zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika;
 • zatrudnionych u przedsiębiorców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne;

Udzielone formy wsparcia:

 • wsparcie doradcze i psychologiczne;
 • szkolenia;
 • kursy zawodowe;
 • staże;
 • pomoc w zmianie miejsca pracy/znalezieniu nowego miejsca pracy;
 • przyznanie środków finansowych na działalność gospodarczą i wsparcie pomostowe;

Rezultaty projektu:

 • liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 20;
 • liczba osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 20;
 • liczba przyznanych wsparć pomostowych – 20;
 • liczba osób, u których stwierdzono podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 23;
 • liczba osób, u których stwierdzono podniesienie kwalifikacji – 14
 • liczba osób, u których stwierdzono podniesienie umiejętności zawodowych – 10;
 • liczba osób, którym udzielono wsparcia w zakresie przekwalifikowania i zdobycia
  umiejętności zawodowych w nowym zawodzie – 10;

Lider projektu:
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Projekt realizowany w okresie

01.06.2012-30.04.2014

Całkowita wartość projektu

1 987 257,00 zł

Wkład z Funduszy Europejskich

1 987 257,00 zł