hISTORIA

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu działa aktywnie na rynku od 01.03.1993 r. na podstawie wpisu do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. Organem prowadzącym Społeczną Szkołę Zarządzania i Handlu jest Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu. {Play}

Szkoła została utworzona w 1992 roku w ramach programu EWG (Tempus), we współpracy z Akademią Ekonomiczną w Krakowie, Akademią Ekonomiczną w Katowicach oraz Filią Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Ze strony Unii Europejskiej w programie uczestniczyli: Istituto Formazione Operatori Aziendali, Worcester College of Technology, Universita Degli Studi Di Parma i Euro-Unit. Przez wiele lat Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu zajmowała się prowadzeniem studiów podyplomowych w Oświęcimiu. {Play}

W 2010 r. SZiH całe swoje zaangażowanie przeniósł na realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Przez wiele lat aktywnego działania w tym obszarze SZiH stał się rozpoznawalny na lokalnym rynku. SZiH zrealizował ponad 30 projektów (aktywizacyjnych, outplacementowych, rozwijających przedsiębiorczość) skierowanych do wielu grup docelowych na terenie całej Polski a głównie na terenie województwa małopolskiego (można zapoznać się z nimi w zakładce: projekty zrealizowane- link). Przez wiele lat działalności projektowej SZiH zdobył ogromne doświadczenie i stanowi w tym obszarze jeden z ważnych ośrodków na mapie Małopolski Zachodniej. Przez lata SZiH współpracował z wieloma instytucjami na terenie Małopolski- Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatowymi Urzędami Pracy, Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniami działającymi na terenie Małopolski, szkołami, organizacjami pracodawców, organizacjami biznesowymi, organizacjami pozarządowymi i samorządzami. {Play}