STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I HANDLU

{Play}
obrazek dekoaracyjny

SPOŁECZNA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I HANDLU

Misja Szkoły {Play}

Misją Społecznej Szkoły Zarządzania i Handlu jest aktywny udział na rynku pracy województwa małopolskiego – szczególnie Małopolski Zachodniej oraz rozwój przedsiębiorczości. Postawiliśmy sobie za cel wsparcie lokalnego rynku pracy poprzez aktywizację osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo, osób zagrożonych zwolnieniem oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw działających na terenie Małopolski. Wierzymy, że nasze zaangażowanie pozwoli zbudować nowopowstałym przedsiębiorstwom silną i stabilną pozycję na lokalnym rynku a osobom poruszającym się po nim- mocną i konkurencyjną kandydaturę na efektywnego pracownika. {Play}

SZiH jest niepublicznym centrum kształcenia, działającym od 1.03.1993 na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez KOiW w Bielsku-Białej (później przez Starostę Oświęcimskiego) {Play}

Close Up Photography of Yellow Green Red and Brown Plastic Cones on White Lined Surface

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu jest ośrodkiem kształcenia kursowego prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu.
Szkoła została utworzona w 1992 roku w ramach programu EWG (Tempus), we współpracy z Akademią Ekonomiczną w Krakowie, Akademią Ekonomiczną w Katowicach oraz Filią Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Ze strony Unii Europejskiej w programie uczestniczyli: Istituto Formazione Operatori Aziendali, Worcester College of Technology, Universita Degli Studi Di Parma i Euro-Unit. {Play}

Aktualne projekty

logo programu NetBon2
logo projektu HoReCa
obrazek prowadzący do programu Nowa Praca
logo programu NetBon2
logo programu NetBon2