RODO

Ochrona danych osobowych – RODO {Play}

RODO to powszechnie używany skrót, który bezpośrednio dotyczy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
{Play}

RODO stanowi odpowiedź na wyzwania technologiczne XXI wieku, które stanowi dynamiczny rozwój nowych technologii przetwarzania danych osobowych. {Play}

Celem wprowadzenia RODO była standaryzacja i ujednolicenie zasad dotyczących ochrony danych osobowych, we wszystkich krajach Unii Europejskiej. {Play}

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem można skontaktować się z nami: {Play}

  • mailowo na adres: kontakt.rodo@szih.pl {Play}

  • telefonicznie pod numerem: 33 847 54 75, {Play}

  • pisemnie na adres: Społecznej Szkoły Zarządzania i Handlu: ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim. {Play}

Na naszej stronie znajduję się plik do pobrania, w którym znajduje się klauzula informacyjna zawierająca informacje o danych, które przetwarzamy w naszej firmie i informacje, w jaki sposób te dane są przez nas przetwarzane. {Play}