Nasze certyfikaty

Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu prowadzące Społeczną Szkołę Zarządzania i Handlu uzyskało Znak Jakości MSUES.

MSUES jest to znakiem przyznawanym firmom szkoleniowym i doradczym przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia.

Znak jakości MSUES potwierdza świadczenie usług na wysokim poziomie.

Prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej – jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) i wymaga wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

Dokumentem potwierdzającym wpis do ww. rejestru jest – wydawany przez  marszałka województwa – certyfikat.
Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu jest wpisana w Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAS) pod numerem 22858.

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu jest wpisana w Rejestr instytucji szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.12/00114/2017.

Rejestry prowadzone są przez Wojewódzkie Urzędy Pracy – jest to ogólnodostępny rejestr instytucji szkoleniowych w zakresie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy. Wpis do rejestru mogą uzyskać publiczne i niepubliczne podmioty, które prowadzą edukacje pozaszkolną oferujące uzyskanie kwalifikacji i podniesienia umiejętności zawodowych niezbędnych do poszukiwania lub podjęcia pracy.