FAQ

Najczęściej zadawane pytania {Play}

I Stowarzyszenie i Szkoła. Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu  powstało 12 listopada 1992 roku, po czym utworzyło Społeczną Szkołę Zarządzania i Handlu, która od 1 marca 1993 roku działa na rynku. Stowarzyszenie jest organem prowadzącym Szkołę. Więcej informacji znajdziesz w zakładce „historia szkoły” {Play}

Projekty unijne mogą dotyczyć wielu różnych obszarów przedsiębiorstwa, które wymagają pozyskania dofinansowania. Ich poprawne przygotowanie jest bardzo ważnym etapem prac wymagających przeprowadzenia w celu otrzymania środków z Unii Europejskiej. Fundusze są przyznawane na podstawie wielu kryteriów, a warunkiem uzyskania statusu beneficjenta jest też poprawne opracowanie wniosku i dostarczenie wymaganej dokumentacji. O obecnie realizowanych projektach dowiesz się więcej w zakładce „Projekty realizowane” {Play}

Fundusze Europejskie, fundusze unijne to środki finansowe wykorzystywane w celu wspierania i restrukturyzacji gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. Obejmują europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne oraz pozostałe fundusze UE. Z funduszy unijnych pochodzi część środków przeznaczanych na realizację programów operacyjnych. W obecnie trwającej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 powstały fundusze: {Play}

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego {Play}
  • Europejski Fundusz Społeczny+ {Play}
  • Fundusz Spójności {Play}
  • Europejski Fun­dusz Morski, Rybacki i Akwakultury {Play}
  • Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji {Play}

Nasza firma współpracuje z wieloma instytucjami na terenie Małopolski (ale także i całej Polski) – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Powiatowymi Urzędami Pracy, Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniami, Specjalnymi Ośrodkami Szkolno-Wychowawczymi, Zespołami Szkół Specjalnych, organizacjami pracodawców, organizacjami biznesowymi, organizacjami samorządowymi i samorządami. {Play}

Nasza siedziba mieści się na ulicy Stanisławy Leszczyńskiej 7 w Oświęcimiu (w budynku MZK), na III piętrze. Znajduje się w niedalekiej odległości od Dworca PKP, a także przystanków MZK. {Play}

To zależy od projektu. Obecnie realizujemy projekty skierowane zarówno dla osób bezrobotnych, pracujących jak i prowadzących działalność gospodarczą. Więcej informacji na temat danego projektu uzyskasz w zakładce „Co możemy zaoferować” lub pod numerem telefonu: 33 847 54 75 oraz mailowo: szih@szih.pl {Play}