Dostępność WCAG

Siedziba Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu – Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu znajduje się w Oświęcimiu przy ul. St. Leszczyńskiej 7 (III piętro). Biuro projektu dostępne dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane jest w Oświęcimiu przy ul. Unii Europejskiej 10.
Telefon: 33 847 54 75, e-mail: szih@szih.pl

Na stronie zastosowano skrypt  Web Accessibility znajdujący się w prawym górnym rogu strony internetowej.
Po kliknięciu w ikonę skryptu rozwinie się okno z ułatwieniami dla osób z niepełnosprawnościami.

Strona internetowa Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu – Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Funkcje skryptu

Odwróć kolory
monochromatyczny
ciemny kontrast
jasny kontrast
niskie nasycenie
wysokie nasycenie
zaznaczanie linków
zaznaczanie nagłówków
Skalowanie treści
Skalowanie czcionki
wysokość lini
odstęp lini