AKTUALNOŚCI

Informujemy, że limit osób zakwalifikowanych do projektu zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej w lipcu został wyczerpany. 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony i składania formularzy na tę formę wsparcia w kolejnym miesiącu.

Listy rankingowe dostępne są w Biurze Projektu.