AKTUALNOŚCI

Informujemy o wynikach oceny wniosków złożonych w II rundzie, tj. od 15 – 31 maja 2024 r. w  naborze nr  I realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności , Inwestycja  A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności dla  REGIONU nr 3, tj. dla województwa małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz  świętokrzyskiego.

Lista dostępna jest również  na stronie PARP : https://kpo.parp.gov.pl/  w sekcji „Wyniki i Archiwum”.

Przejdź: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/inwestycje-w-dywersyfikacje-dzialalnosci-sektora-horeca-oferta-dla-przedsiebiorcow#wyniki_i_archiwum

Zgodnie z postanowieniami § 8 pkt. 4 Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP każdy z Wnioskodawców otrzyma informację o wynikach oceny.

Proszę o sprawdzanie adresów e-mail wskazanych we wniosku.

Wnioski rekomendowane do objęcia wsparciem dostaną  również zaproszenie na spotkanie on-line dotyczące zasad składania dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy. 

Spotkania odbędą się 17 oraz 19 lipca b.r.

MŚP rekomendowane zostaną podzielenie na 2 grupy według listy rankingowej.

Proszę o sprawdzanie adresów e-mail wskazanych we wniosku.

18 lipca rozpoczynamy II nabór !  

Zachęcamy do ponownego składania wniosków w nowym naborze MŚP, którzy nie otrzymali rekomendacji.