Grafik Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu Eturia Sp. z o.o.
Lider projektu:
Eturia Sp. z o.o.
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 25j/26
30-234 Kraków
Tel. 12 421 2713
e-mail: rl@eturia.pl
strona: www.eturia.pl

platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa stanowi uzupełniającą metodę szkoleniową, w ramach której zapewniamy uczestnikom:
  • dostęp do materiałów dydaktycznych 24 godziny na dobę, dzięki czemu można dopasować godziny zajęć do planu dnia;
  • kształtowanie postaw samodzielności oraz aktywności poprzez nauczanie tzw. distance learning - uczestnik realizuje program e-learningu samodzielnie, korzystając z udostępnionych materiałów edukacyjnych;
  • dużą elastyczność - uczestnik sam decyduje o miejscu, czasie i tempie nauki;
  • wzrost efektów kształcenia, dzięki możliwości dopasowania tempa nauki do własnych potrzeb.

Zapraszamy do korzystania z platformy e-learningowej: http://graf.szih.pl/
2012 - 2021 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu | realizacja: Wdesk drukuj góra
Biuro projektu: Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu, ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 8475 475, fax: 33 8475 479, e-mail: grafik@szih.pl