Strefa S45+ Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu

15/S45/2010

Postępowanie konkurencyjne N/z: 15/W/S45/10 zmierzające do wyłonienia zleceniobiorcy świadczącego usługi szkoleniowe.
 W związku z realizacją współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pod nazwą „STREFA 45+. Reintegracja zawodowa osób po 45 roku życia” Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu prowadzi postępowanie konkurencyjne zmierzające do wyłonienia zleceniobiorcy świadczącego usługi szkoleniowe, przeszkolenie Beneficjentów Ostatecznych w zakresie:
  1. Warsztaty umiejętności interpersonalnych i przedsiębiorczych;
  2. Warsztaty motywacji i poczucia własnej wartości;
  3. Warsztaty aktywności na rynku pracy w tradycyjnych i elastycznych formach
    zatrudnienia;
  4. Warsztaty psychodramy zawodowej;
 
Usługa obejmuje przeszkolenie Beneficjentów Ostatecznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zamówienia. Szczegółowy opis warunków realizacji zlecenia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.
 
Zapraszamy do złożenia ofert na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) do niniejszego zapytania. O wyborze oferty zadecyduje najniższa cena. Na Państwa ofertę (przesłaną pocztą lub faksem pod numer 33 8475479) oczekujemy do 19.03.2010 r. Najpóźniej w momencie podpisania umowy oferent zostanie poproszony o dostarczenie:
  • Kopi posiadanych certyfikatów lub wyróżnień o których mowa w załączniku nr 3 części B pkt 1;
  • CV osoby, pod kierunkiem której mają być prowadzone zajęcia, o czym mowa w załączniku nr 3 części B pkt 2.
2010 - 2024 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu | design: Wdesk drukuj góra
Biuro projektu: Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu, ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 8475 475, fax: 33 8475 479, e-mail: strefa@szih.pl