Strefa S45+ Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu

14/S45/2010

Postępowanie konkurencyjne N/z: 14/W/S45/10 zmierzające do wyłonienia zleceniobiorcy świadczącego usługi doradcze.
W związku z realizacją współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pod nazwą „STREFA 45+. Reintegracja zawodowa osób po 45 roku życia” Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu prowadzi postępowanie konkurencyjne zmierzające do wyłonienia zleceniobiorcy świadczącego usługi doradcze w zakresie poradnictwa zawodowego oraz psychologicznego.
 
Usługa obejmuje przeprowadzenie indywidualnych usług doradczych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zamówienia. Szczegółowy opis warunków realizacji zlecenia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia. 
 
Zapraszamy do złożenia ofert na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) do niniejszego zapytania. O wyborze oferty zadecyduje najniższa cena. Na Państwa ofertę (przesłaną pocztą lub faksem pod numer 33 8475479) oczekujemy do 19.03.2010 r. Najpóźniej w momencie podpisania umowy oferent zostanie poproszony o dostarczenie:
  • Kopi posiadanych certyfikatów lub wyróżnień o których mowa w załączniku nr 3 części B pkt 1;
  • CV osoby, pod kierunkiem której mają być prowadzone zajęcia, o czym mowa w załączniku nr 3 części B pkt 2.
2010 - 2023 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu | design: Wdesk drukuj góra
Biuro projektu: Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu, ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 8475 475, fax: 33 8475 479, e-mail: strefa@szih.pl