wzk Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu

identyfikacja i wizualizacja

Przy opracowywaniu wszelkich dokumentów proszę pamiętać, że w zakresie wizualizacji i identyfikacji projekty współfinansowane w ramach POKL rządzą się swoimi (dość wymagającymi) zasadami. Głównym ich źródłem są zapisy dokumenty pt. „Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013” sygnowany przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki) datowane na 31 grudnia 2013 r. 

Poniżej opublikowano zarówno te wytyczne, jak i inne przykładowe dokumenty do stosowania przez personel projektu.

Jeżeli nie znajdziecie Państwo na liście potrzebnego formatu, to proszę o zgłoszenie tego faktu do biura w Oświęcimiu (wzk(at)szih.pl, tel. 33 8475475) i być może zestaw będzie uzupełniony. 
2010 - 2023 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu | design: Wdesk drukuj góra