wzk Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu

rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne należy wysyłać do Pana Zbigniewa Maryniaka (z.martyniak@poczta.kuratorium.katowice.pl
tel. 32 2077838). Przesyłki powinny być dostarczone lub zaadresowane:

Pan
Zbigniew Martyniak
Kuratorium Oświaty
ul. Wita Stwosza 2
40-036 Katowice
z dopiskiem projekt WZK „Mój wybór…”,

2010 - 2023 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu | design: Wdesk drukuj góra