FKO Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu

Szkolenia komputerowe

CZAS I ZAKRES SZKOLENIA:

Każdy z uczestników zostanie objęty szkoleniem w zakresie 4 modułów dostępnych w programie ECDL Base (każdy z modułów = 24h zajęć lekcyjnych, łącznie seria szkoleniowa 96h na 1 uczestnika). Szkolenia i egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:
 
B1 - Podstawy pracy z komputerem
Moduł ten obejmuje podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z korzystaniem z urządzeń komputerowych, tworzeniem i zarządzaniem plikami oraz bezpieczeństwem danych.
 
B2 - Podstawy pracy w sieci
Moduł ten obejmuje podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z Internetem i usługami internetowymi: przeglądaniem Internetu, efektywnym wyszukiwaniem informacji w Internecie, komunikacją online i pocztą elektroniczną.
 
B3 - Przetwarzanie tekstów
Moduł ten pozwala wykazać się znajomością aplikacji do edycji tekstu podczas tworzenia dokumentów, ich formatowania i drukowania.
 
B4 - Arkusze kalkulacyjne
Moduł ten pozwala wykazać się znajomością budowy arkusza kalkulacyjnego, umiejętnościami tworzenia dokumentu, modyfikowania go i dokonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym.

Program szkoleń jest zgodny z ECDL.

Zgodnie z "Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych" w trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny zegarowe, a w trakcie zajęć  trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa trwająca minimum 45 minut.
Układ przerw w szkoleniu może ulec zmianie po konsultacji z uczestnikami.

Szkolenia prowadzone są aktywizującymi metodami zajęć: warsztaty, ćwiczenia i dyskusja.

Wszystkie szkolenia objęte są opieką merytoryczną.

Tryb szkoleń w zależności od specyfiki grupy docelowej:
- dla osób pracujących: wieczorowy lub weekendowy;
- dla osób bezrobotnych: dni powszednie.
Miejsce organizacji szkoleń i egzaminów: ośrodki w woj. małopolskim.

EFEKTY SZKOLENIA:

Moduł B1 sprawdza znajomość podstawowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu: obsługi urządzeń, tworzenia plików, zarządzania sieciami informatycznymi, oraz bezpieczeństwem danych.
Aby zaliczyć moduł B1 każdy uczestnik musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:
- kluczowych założeń w odniesieniu do technologii ICT, komputerów oraz oprogramowania;
- włączania i wyłączania komputera;
- efektywnej pracy z komputerem przy użyciu ikon oraz okien;
- tworzenia prostych dokumentów oraz ich kopiowania.

Moduł B2 sprawdza znajomość podstawowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu: przeglądania Internetu, efektywnego wyszukiwania informacji, komunikacji on line, i obsługi poczty elektronicznej.
Aby zaliczyć moduł B2 każdy uczestnik musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:
- zasad przeglądania Internetu oraz bezpieczeństwa podczas pracy w sieci;
- używania przeglądarki internetowej oraz konfiguracji jej ustawień, zakładek i rozwiązań internetowych;
- efektywnego wyszukiwania informacji  w sieci;
- organizacji i przeszukiwania poczty, wysyłanie wiadomości.

Moduł B3 sprawdza umiejętność używania programu do edycji i wydruku tekstów.
Aby zaliczyć moduł B3 każdy uczestnik musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:
- pracy z dokumentami i zapisywania ich w różnych formatach plików;
- wyboru odpowiednich narzędzi, takich jak funkcja pomoc;
- tworzenia i edycji niewielkich dokumentów;
- wstawiania do dokumentów tabel, obrazów i rysunków.

Moduł B4 sprawdza znajomość arkuszy kalkulacyjnych oraz umiejętności używania arkuszy kalkulacyjnych w celu osiągnięcia zamierzonego celu.
Aby zaliczyć moduł B4 każdy uczestnik musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:
- pracy z arkuszami kalkulacyjnymi  i zapisywania ich w różnych formatach plików;
- edycji wierszy i kolumn;
- tworzenia matematycznych i logicznych reguł;
- wyboru oraz formatowania wykresów.
 
TRENERZY:

Włodzimierz Gil – absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od 1997 roku właściciel firmy HASH s.c. Prowadzi liczne szkolenia i wdrożenia informatyczne.

Rafał Szałaśnyabsolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku informatyka. Od 2000 roku pracuje w Urzędzie Gminy w Brzeszczach na stanowisku informatyk. Od 2009 roku pracuje w firmie Wdesk-rozwiązania internetowe jako programista. Prowadzi liczne szkolenia komputerowe. Egzaminator ECDL.

Rafał Łubik– absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na kierunku informatyka i rachunkowość w zarządzaniu firmą. Pracownik firmy Aluprof S.A. Prowadzi liczne szkolenia ECDL. Egzaminator ECDL (młodzież i osoby starsze).

Adrian Hardek– absolwent Wydziału EAIE Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studiów podyplomowych "Zarządzanie i Marketing" Politechniki Śląskiej. Od 1996 roku właściciel firmy HAST ADRIAN HARDEK. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w szkołach wyższych, średnich i polecealnych oraz kursy z obsługi komputera na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym.
 
FORMY WSPARCIA SZKOLENIOWEGO:

- sala z wyposażeniem (projektory, komputery, laptopy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem);
- materiały dydaktyczne (książki, materiały biurowe);
- zagwarantowane wyżywienie.
2010 - 2023 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu | design: Wdesk drukuj góra
Biuro projektu: