FKO Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu

szkolenia językowe

CZAS I ZAKRES SZKOLENIA:
 
Każdy z uczestników zostanie objęty szkoleniem językowymi (60h lub 120h na 1 uczestnika).

Szkolenia i egzaminy pokrywają następującą tematykę zajęć językowych:
Grammar. Exercises + Rev. Test
Unit 1-2. Last word.
Revision of the dictation. Reading.
Unit 3-5. Last word „ball”.
Unit 5-8. Last word „take off”.
Unit 8-10. Last word „guite”.
Unit 9-10. Last word „fast”.
Unit 11-14. Last word „stream”.
Modul 1-4. Grammar, revision, test.
Unit 15-18. Last word „make”.
Unit 18-19. TOEIC reading „crazy”.
Unit 20-21. Dictation/Reading. „Plug”.
Revision TOEIC Bridge. Practice Test 2.
Dictation/Reading. Present Perfect „for”/ „since”
Dictation/Reading.
 
Tryb szkoleń w zależności od specyfiki grupy docelowej:
- dla osób pracujących: wieczorowy lub weekendowy;
- dla osób bezrobotnych: dni powszednie.
Miejsce organizacji szkoleń i egzaminów: ośrodki w woj. małopolskim.

Zgodnie z "Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych" w trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny zegarowe.
Układ przerw w szkoleniu może ulec zmianie po konsultacji z uczestnikami.

Szkolenia prowadzone są aktywizującymi metodami zajęć: warsztaty, ćwiczenia i dyskusja.

Wszystkie szkolenia objęte są opieką merytoryczną.

Uczestnik szkolenia językowego posiada wiedzę w zakresie:
- rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych;
- konstrukcji „to be going to” – plany;
- stopniowania przymiotników i konstrukcji „would like to”;
- tworzenia przysłówków – ćwiczenia leksykalno-gramatyczne;
- przymiotników opisujących osobowość;
- słownictwa dotyczącego jedzenia i napojów, sposobów spędzania wolnego czasu, ćwiczenia fonetyczne;
- słownictwa dotyczącego opisu pogody;
- czytania i słuchania ze zrozumieniem – zadania typu prawda/fałsz;
- zasad tworzenia i użycia czasu Present Perfect;
- tłumaczenia zdań - Present Perfect – zdania twierdzące, przeczące, pytające;
- porównania czasów Past Simple vs. Present Perfect;
- imiesłowu biernego i przysłówków;
- ćwiczeń fonetycznych;
- słowotwórstwa, I trybu warunkowego, czasu Przyszłego Future Simple;
- konstrukcji „would”, II trybu warunkowego, opis sytuacji hipotetycznej;
- dyskusji grupowej;
- podsumowania i utrwalania czasów;
- podsumowania podręcznika -ćwiczenia utrwalające.
 
Uzyskanie certyfikatu TOEIC Bridgena podstawie egzaminu z rozumienia tekstu słuchanego i czytanego przeznaczony dla osób na poziomach od początkowego do średnio-zaawansowanego. Test TOEIC Bridge™ mierzy znajomość języka angielskiego na poziomach od A1 po B1 (wg skali CEF). Jest to obiektywne i rzetelne narzędzie pozwalające mierzyć efekty dotychczasowej nauki i motywować do dalszego rozwijania umiejętności. Bridge to międzynarodowo uznany certyfikat oraz jeden ze sposobów na przygotowanie do egzaminu TOEIC®.   
 
TRENERZY:

Sabina Polak-Tokarz –absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na kierunku filologia angielska oraz studiów podyplomowych „Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji” Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2007 roku nauczyciel języka angielskiego w Powiatowym Zespole nr 3 Szkól Technicznych i Ogólnokształcących. Od 2010 roku właścicielka firmy PROJECT 4U. Od 2011 roku egzaminator maturalny i gimnazjalny. Prowadzi liczne szkolenia językowe.
2010 - 2024 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu | design: Wdesk drukuj góra
Biuro projektu: