Budownictwo to jest to Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu
A A A

Kurs kosztorysowania wspomaganego komputerowo

SUC/KNO1, SUC/KNO2
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W KURSIE KOSZTORYSOWANIA WSPOMAGANEGO KOMPUTEROWO
 W dniach od 1 do 7 września 2011 r. przyjmowane są zgłoszenia na

KURS KOSZTORYSOWANIA WSPOMAGANEGO KOMPUTEROWO

prowadzony w ramach projektu „Budownictwo to jest to!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Bliższe informacje i formularze rekrutacyjne dostępne są w sekretariacie i na stronie http://bud.szih.pl
w zakładce rekrutacja / formularze rekrutacyjne.

Formularze zgłoszeniowe można składać w Sekretariacie.
2010 - 2024 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu | design: Wdesk drukuj góra
Biuro projektu: Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu, ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 8475 475, fax: 33 8475 479, e-mail: bud@szih.pl