Budownictwo to jest to Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu
A A A

Kurs AutoCAD

OSW/CAD1, OSW/CAD2 i OSW/CAD3

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W KURSIE AUTOCAD

W dniach od 3 do 10 września 2010 r. przyjmowane są zgłoszenia na

KURS AUTOCAD

prowadzony w ramach projektu „Budownictwo to jest to!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Bliższe informacje i formularze rekrutacyjne dostępne są w sekretariacie i na stronie http://bud.szih.pl
w zakładce rekrutacja / formularze rekrutacyjne.

Formularze zgłoszeniowe można składać w Sekretariacie.
2010 - 2024 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu | design: Wdesk drukuj góra
Biuro projektu: Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu, ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 8475 475, fax: 33 8475 479, e-mail: bud@szih.pl