Budownictwo to jest to Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu
A A A

Postępowanie konkurencyjne na usługi cateringowe w Suchej Beskidzkiej

116/W/BUD/10/SUC
Zaproszenie do złozenia oferty na usługi cateringowe świadczone na kursach w Zespole Szkół im. Walerwgo Goetla w Suchej Beskidzkiej w związku z realizacją projektu "Budownictwo to jest to!" 
W związku z realizacją współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pod nazwą „Budownictwo to jest to!” Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu prowadzi postępowanie konkurencyjne zmierzające do wyłonienia zleceniobiorcy usług cateringowych świadczonych na kursach prowadzonych w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.
  
Usługa obejmuje usługi cateringowe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zamówienia. Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.
  
Zapraszamy do złożenia ofert na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) do niniejszego zapytania. O wyborze oferty zadecyduje najniższa cena. Na Państwa ofertę (przekazaną osobiście lub przesłaną pocztą bądź faksem pod numer 33 8475479) oczekujemy do 10.09.2010 r.
2010 - 2024 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu | design: Wdesk drukuj góra
Biuro projektu: Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu, ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 8475 475, fax: 33 8475 479, e-mail: bud@szih.pl