Budownictwo to jest to Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu
A A A

25/W/BUD/10 - sprzęt komputerowy (25.03.2010)

Postępowanie konkurencyjne N/Z: 25/W/BUD/10 zmierzające do wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego.

W związku z realizacją współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pod nazwą „Budownictwo to jest to!” Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu prowadzi postępowanie konkurencyjne zmierzające do wyłonienia dostawcy następującego sprzętu komputerowego:

  1. projektor multimedialny na potrzeby nauczania - 3 szt.
  2. laptop z oprogramowaniem na potrzeby nauczania - 3 szt.
  3. 2-dyskowy serwer plików z iSCSI -1 szt.


Szczegółowy opis wymagań i cech sprzętu zawiera specyfikacja sprzętu komputerowego (załącznik nr 1) do niniejszego zapytania.

 

Zapraszamy do złożenia oferty na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) do niniejszego zapytania. O wyborze oferty zadecyduje najniższa cena. Na Państwa ofertę (przesłaną pocztą lub faksem pod numer 338475479) oczekujemy do 30.03.2010 r. do godziny 12:00.

2010 - 2024 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu | design: Wdesk drukuj góra
Biuro projektu: Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu, ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 8475 475, fax: 33 8475 479, e-mail: bud@szih.pl