Budownictwo to jest to Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu
A A A

23/W/BUD/10 - sprzęt komputerowy (24.03.2010)

Postępowanie konkurencyjne N/Z: 23/W/BUD/10 zmierzające do wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego.

W związku z realizacją współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pod nazwą „Budownictwo to jest to!” Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu prowadzi postępowanie konkurencyjne zmierzające do wyłonienia dostawcy następującego sprzętu komputerowego:

  1. laptop z oprogramowaniem na potrzeby nauczania - 6 szt.
  2. laptop z oprogramowaniem dla personelu kluczowego i potrzeb nauczania z licencją Microsoft Office 2007 - 7 szt.
  3. urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt.


Szczegółowy opis wymagań i cech sprzętu zawiera specyfikacja sprzętu komputerowego (załącznik nr 1) do niniejszego zapytania.

 

Zapraszamy do złożenia oferty na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) do niniejszego zapytania. O wyborze oferty zadecyduje najniższa cena. Na Państwa ofertę (przesłaną pocztą lub faksem pod numer 33 8475479) oczekujemy do 29.03.2010 r. do godziny 12:00.
2010 - 2023 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu | design: Wdesk drukuj góra
Biuro projektu: Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu, ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 8475 475, fax: 33 8475 479, e-mail: bud@szih.pl