Budownictwo to jest to Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu
A A A

Postępowania konkurencyjne

Zgodnie z zawartą z instytucją wdrażającą umową realizacja zamówień przekraczających równowartość kwoty 14.000 € netto wykonywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą wymaga zastosowania tzw. postępowania konkurencyjnego.
2010 - 2023 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu | design: Wdesk drukuj góra
Biuro projektu: Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu, ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 8475 475, fax: 33 8475 479, e-mail: bud@szih.pl