Budownictwo to jest to Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu
A A A

Konferencja 28.09.2010 r.

28 września 2010 r. odbyła się Konferencja podsumowująca przebieg projektu "Budownictwo to jest to!"
28.09.2010 r. w Sali Mediateka Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej odbyła się Konferencja.

Kierownik Projektu - Pan Marek Stec powitał gości, przedstawił cele i założenia projektu „Budownictwo to jest to!” oraz źródło jego finansowania.

Następnie Pani Karolina Hrapkowicz przedstawiła rezultaty projektu, które osiągnięto do końca czerwca 2010 r.

Głos zabrali również Koordynatorzy szkolni. Pan Stanisław Czacki (Koordynator Szkolny w Suchej Beskidzkiej) wygłosił referat na temat równości płci w zawodach w których kształcą technika budowlane, Pani Dorota Szemik (Koordynator Szkolny w Wadowicach), przedstawiła metody wzmacniania atrakcyjności i podnoszenia jakości edukacyjnej techników budowlanych, natomiast Pani Lidia Wachla (Koordynator Szkolny w Oświęcimiu) wygłosiła referat na temat promocji kształcenia w zawodach technik budownictwa i technik architektury krajobrazu.

W dyskusję włączyli się również nauczyciele, którzy prowadzili kursy w roku szkolnym 2009/2010. Wystąpił nauczyciel przedsiębiorczości – Pan Jan Polak, który podzielił się doświadczeniami w prowadzeniu kursów. Z kolei nauczyciel matematyki stosowanej wspomaganej komputerowo – Pan Krzysztof Dudek przedstawił innowacyjne metody nauczania, jakie wykorzystywał na prowadzonym przez siebie kursie oraz w jaki sposób wykorzystywał tablice interaktywną z bezpłatnymi programami komputerowymi.
Kierownik Projektu - Pan Marek Stec
Kierownik Projektu - Pan Marek Stec
"Budownictwo to jest to!" - omówienie projektu oraz źródła jego finansowania
Pani Karolina Hrapkowicz
Pani Karolina Hrapkowicz
"Cele i rezultaty projektu"
Pan Stanisław Czaicki - Koordynator Szkolny w Suchej Beskidzkiej
Pan Stanisław Czaicki - Koordynator Szkolny w Suchej Beskidzkiej
"Równość płci w zawodach, w których kształcą technika budowlane"
Pani Dorota Szemik - Koordynator Szkolny w Wadowicach
Pani Dorota Szemik - Koordynator Szkolny w Wadowicach
"Wzmacnianie atrakcyjności i podnoszenie jakości oferty edukacyjnej techników budowlanych"
Pani Lidia Wachla - Koordynator Szkolny w Oświecimiu
Pani Lidia Wachla - Koordynator Szkolny w Oświecimiu
"Promocja kształcenia w zawodach technika budownictwa i technika architektury krajobrazu"
Pan Jan Polak - nauczyciel przedsiębiorczości w Suchej Beskidzkiej
Pan Jan Polak - nauczyciel przedsiębiorczości w Suchej Beskidzkiej
Celem wystąpienia było podzielenie się doświadczeniem i spostrzeżeniami związanymi z prowadzeniem kursów w ramach projektu
Pan Krzysztof Dudek - nauczyciel matematyki stosowanej wspomaganej komputerowo w Oświecimiu
Pan Krzysztof Dudek - nauczyciel matematyki stosowanej wspomaganej komputerowo w Oświecimiu
Prezentacja innowacyjnych form prowadzenia zajęć w projekcie
Pan Edward Szydło - Dyrektor Społecznej Społecznej Szkoły Zrządzania i Handlu
Pan Edward Szydło - Dyrektor Społecznej Społecznej Szkoły Zrządzania i Handlu
Dyrektor SZiH podziękował za dotychczasową współpracę w ramach projektu.
Konferencja 2010
Konferencja 2010
2010 - 2023 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu | design: Wdesk drukuj góra
Biuro projektu: Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu, ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 8475 475, fax: 33 8475 479, e-mail: bud@szih.pl